IBM

IBM Showcase

Rozwiązania dla Mądrzejszego Świata

Przegląd

IBM Analityka Dodatkowe informacje
Analytics Wnikliwe informacje analityczne uzyskiwane z większej niż dotąd liczby źródeł i typów danych pozwalają na nowo wyznaczać granice możliwości użytkownika, organizacji i całej branży. Postęp technologiczny przejawia się między innymi rosnącą popularnością usług przetwarzania w chmurze i ogromną liczbą urządzeń wchodzących w skład Internetu przedmiotów. Oznacza to możliwość zdobycia głębszej i bardziej merytorycznej wiedzy o własnej organizacji oraz o rynku.

IBM CloudHybrydowe. Otwarte. Bezpieczne. Rozwiązania IBM Cloud stanowią miejsce, w którym łączą się obszary wielkich innowacji. Rozwiązania mobilne stanowią punkt wyjścia, narzędzia do analizy danych decydują o zróżnicowaniu, a zabezpieczenia są czynnikiem stymulującym rozwój. Odkryj niezwykle bogatą ofertę infrastruktury, platformy i usług, które pozwolą przyspieszyć rozwój cyfrowego biznesu.

Commerce Chodzi o to, aby firma znała swoich klientów i pokazywała im, że zależy jej na nich. W tym celu należy słuchać klienta, dbać o niego, przyjmować określone rozwiązania, działać z wyprzedzeniem i dokładać dodatkowych starań, wykonując szereg mniej lub bardziej istotnych czynności. Krótko mówiąc, trzeba w szybki i dostosowany do skali przedsięwzięcia sposób dostarczać korzyści, jednocześnie zapewniając klientowi indywidualną obsługę.

IBM Global Financing Dodatkowe
informacje
IBM Global SoftwareDział IBM Global Financing pomaga firmom w zakupie rozwiązań informatycznych w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie i dostosowany do ich strategii. IBM oferuje wiele możliwości finansowania takich zakupów. Każdy klient może wybrać opcję, która jest najlepiej dostosowana do jego wymagań oraz ułatwi mu zarządzanie zasobami i przepływem gotówki.

IBM Rozwiązania mobilne Dodatkowe informacje
MobileWydajnie twórz i wdrażaj aplikacje dla urządzeń mobilnych, które będzie można bezproblemowo uruchamiać w szerokiej
gamie urządzeń. Zadbaj o szybkie i częste aktualizowanie. Wykorzystaj możliwości systemów zaplecza, aby przygotować
lepszy serwis frontowy.

IBM Bezpieczeństwo Dodatkowe informacje
AnalyticsRozwiązania IBM® z obszaru bezpieczeństwa pomagają wykrywać i obsługiwać przypadki naruszenia bezpieczeństwa oraz zapobiegać im dzięki zintegrowanym narzędziom opartym na sprzęcie i oprogramowaniu. Nasza rozbudowana, wszechstronna oferta skalowalnych, czołowych w branży narzędzi została oparta na dogłębnych analizach i rzetelnej wiedzy specjalistycznej IBM z zakresu bezpieczeństwa.

IBM Services Dodatkowe
informacje
IBM ServicesIBM oferuje szeroką gamę usług biznesowych i technologicznych, które przynoszą firmom wymierne korzyści. Ułatwiają one łączenie ludzi, informacji i systemów, co pozwala przedsiębiorstwom działać w sposób bardziej inteligentny i efektywny.

IBM Media społecznościowe i poczta elektroniczna Dodatkowe informacje
Social and EmailIBM Social and Email” border=”0″>Rozwiązania IBM z obszaru narzędzi społecznościowych i poczty elektronicznej umożliwiają osobom z Twojej organizacji i spoza niej kontaktowanie się, współpracowanie i wspólne tworzenie innowacji. Przekształcaj procesy dotyczące zasadniczej działalności Twojej firmy za pomocą zaawansowanych narzędzi biznesowych do komunikacji i współpracy, aby sprawniej konkurować i umożliwić osiąganie rzeczywistych korzyści.

IBM Systems Dodatkowe
informacje
IBM HardwareSystemy, serwery i pamięci masowe IBM są projektowane i optymalizowane pod kątem maksymalizacji wydajności i efektywności oraz dostrajane do konkretnych zadań. Dzięki temu osiągają wyniki biznesowe na miarę nowej ery inteligentnego przetwarzania danych.

IBM Oprogramowanie pośrednie Dodatkowe informacje
IBM Systems MiddlewareOprogramowanie pośrednie IBM to niemająca sobie równych technologia i specjalistyczna wiedza pozwalająca nam połączyć ze sobą światy tradycyjnej korporacyjnej infrastruktury informatycznej i innowacji opartej na ekosystemie, aby w ten sposób pomóc naszym klientom dokonać cyfrowej transformacji bez konieczności godzenia się na kompromisy w obszarach bezpieczeństwa czy ładu korporacyjnego.

IBM Inteligentniejsze metody pracy Dodatkowe informacje
IBM Smarter WorkforceProdukty IBM® Kenexa do zarządzania talentami pomagają organizacjom pozyskiwać personel i tworzyć zaangażowany, zintegrowany zespół w celu generowania wyników biznesowych. Produkty IBM® do zarządzania talentami pomagają organizacjom tworzyć i utrzymywać inteligentnie pracujące zespoły. Jest to możliwe dzięki identyfikowaniu i zatrzymywaniu najbardziej utalentowanych osób, które będą rozwijać relacje z klientami, jednocześnie generując wymierne wyniki biznesowe.